Potvrdenie z oficiálnych miest

Certifikovaná kvalita


Čo nás charakterizuje? Sila inovácií, premyslená kvalita, k tomu vynikajúca energetická efektívnosť a ekologická udržateľnosť našich výrobkov ako aj výrobných zariadení. Preto za kvalitu garantujeme rôznymi certifikátmi, vyznamenaniami a osvedčeniami o výrobe. Presvedčte sa sami.

Dverné prvky

PERITO

Prehlásenie o zhode
Certifikát

TOZAN

Certifikát

Certifikát

Dverné prvky

PERITO

Prehlásenie o zhode
Certifikát

ILLBRUCK i3

Certifikát

Certifikát

Certifikáty nášho dodávateľa firmy Aluplast

Top inovátor

Sme vyznamenaní!

V odvetví výroby okien sme už dlho známi ako vedúca spoločnosť v oblasti inovácií. Oprávnene, ako to dokazuje vyznamenanie cenou TOP 100, ktorú sme získali už po druhýkrát!

TOP 100 je vyznamenanie pre najinovatívnejšiu stredne veľkú spoločnosť v Nemecku, a zároveň jedna z najrenomovanejších cien pre podnikateľov.

Toto potvrdenie našej sily v oblasti inovácií je pre nás motiváciou do budúcnosti!

Certifikát RAL – samozrejme!

Naše okenné a dverové profily majú certifikát RAL a podliehajú pravidelnej kontrole.
Značku kvality RAL môžu niesť len výrobky, ktoré boli vyrobené alebo ponúkané podľa presne stanovených kritérií kvality a sú pravidelne kontrolované nezávislým inštitútom (SKZ, Juhonemecké centrum pre plasty, Inštitút pre okennú techniku). Cieľom je zabezpečiť dlhodobú životnosť pre vaše okná a dvere, aby ste sa z nich mohli tešiť niekoľko desaťročí.

Označenie CE – ale iste!

Značka CE je označením Európskeho výboru pre normalizáciu „CEN“. Toto označenie určuje v celej Európe, bez ohľadu na materiál, najdôležitejšie vlastnosti a akostné triedy okien a vchodových dverí. Ukazuje konformitu, teda zhodu s platnými európskymi normami a smernicami, odstraňuje obchodné obmedzenia a umožňuje tým obchodovať s výrobkami v celej Európe. Okenné a dverové profily spoločnosti Rakystav spĺňajú smernice CE. Ich dodržiavanie kontroluje v pravidelných intervaloch IFT (Inštitút pre okennú techniku).

Certifikácia ISO-9001 – samozrejme!

Spoločnosť Rakystav GmbH vlastní certifikát ISO už viac ako 20 rokov. Implementácia tohto systému riadenia kvality vyžaduje neustály vývoj a zlepšovanie procesov a výrobkov. To pravidelne kontroluje certifikačná spoločnosť BSI (Britisch Standards Institution). Zameranie sa na kvalitu zohráva v každom našom čiastkovom procese dôležitú úlohu.

Recyklácia a ochrana životného prostredia – príkladná!

Naša výhoda: plast je opakovane zužitkovateľný, a teda aj znova použiteľný!
Ochrana životného prostredia a zdrojov nám leží na srdci a v dnešnej dobe je nevyhnutná. Spoločnosť Rakystav je spoločníkom v spoločnosti Rewindo GmbH. Cieľom je prispieť k udržateľnému a zodpovednému hospodáreniu prostredníctvom zvýšenia podielu recyklácie.

Ekobilancia – bez pochýb preverená

Certifikovaná kvalita pre nás znamená aj to, že necháme objektívne posúdiť ekobilanciu našich výrobkov. S týmto cieľom sme nechali Inštitút pre výstavbu a životné prostredie vytvoriť európsku deklaráciu o ekologických výrobkoch (EPD) podľa ISO 14025 a EN 15804.

Certifikácia EnMS – vzorová!

Spoločnosť Rakystav spoločne s ďalšími podnikmi sa už v roku 2009 pripojila do pilotnej siete s cieľom znížiť spotrebu energie, a tým znížiť emisie skleníkových plynov. Táto angažovanosť za lepšiu udržateľnosť sa oplatila. Od júla 2013 je spoločnosť Rakystav certifikovaná podľa DIN/ISO 50001 za svoj úspešný systém riadenia energie.

Okrem toho, spoločnosť Rakystav vyrába na najmodernejších strojoch, ktorým je pripisovaná najnižšia spotreba energie v odbore v Európe.