Reklamácie

Kontaktná adresa pre reklamácie:
RAKY stav s.r.o.
Čergovská 691/15 (smer Hertník)
086 41 Raslavice

Kontaktný e-mail pre reklamácie:
reklamacie@rakystav.sk