GDPR

Zásady ochrany osobných údajov pre používanie webovej stránky www.rakystav.sk

Rakystav si uvedomuje dôležitosť ochrany osobných údajov návštevníkov tejto webovej stránky. Ochrana vašich práv a osobných údajov je pre nás dôležitá. Preto poskytujeme informácie o tom, ako sa spracúvajú vaše osobné údaje pri používaní našej webovej stránky, o právach, na ktoré máte nárok podľa nového nariadenia pre ochranu osobných údajov (GDPR).

Úradník pre ochranu údajov

Zodpovedného úradníka pre ochranu údajov môžete kontaktovať na adrese rakystav@rakystav.sk alebo poštou s dodatkom “Úradník pre ochranu údajov”.

Prevádzkovateľ

 

Prevádzkovateľom osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Zz o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) je firma RAKY stav, s.r.o., IČO: SK2022207352, so sídlom: Hlavná ulica 387/87, 086 41, Raslavice (ďalej).

Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú:
adresa: Hlavná ulica 387/87, 086 41, Raslavice
e-mail: rakystav@rakystav.sk

Aké typy osobných údajov zbierame a načo ich potrebujeme?

 

Kontaktné žiadosti, cenové ponuky a dopyty z webových formulárov, meno a priezvisko, telefónne číslo a e-mail klienta.

 

Prenos údajov do tretích krajín

 

Prevádzkovateľ nemá v úmysle odovzdať osobné údaje klientov do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo do medzinárodnej organizácii. Prevádzkovateľ využíva služby hostingu v rámci krajín EÚ (Websupport.sk).

 

Zabezpečenie osobných údajov

 

Aby boli vaše osobné údaje u nás chránené, vykonali sme primerané technické, bezpečnostné a organizačné opatrenia v súlade s požiadavkami a nariadeniami GDPR.

 

Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?

 

Vaše osobné údaje uchovávame po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu.
V prípade marketingových aktivít alebo v iných prípadoch, na ktoré ste nám udelili súhlas, uchovávame vaše údaje do doby odvolania vášho súhlasu.

 

Vaše práva

 

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte viaceré práva, ktoré si môžete uplatniť:
– právo kedykoľvek odvolať váš súhlas so spracovaním osobných údajov
– právo doplniť alebo opraviť osobné údaje
– právo na prístup k údajom (právo na informácie)
– právo na vymazanie osobných údajov
– právo odmietnuť
– právo na podanie sťažnosti

 

Súbory cookies

 

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej stránky ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies.

Čo sú súbory cookies?
Súbor cookies je malý textový súbor, ktorý webová stránka ukladá vo vašom počítači alebo v mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová stránka na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách (ako sú e-mail, jazyk, filtrovanie, zoradenie, vyhľadávanie, nakupovanie).

Ako používame súbory cookies?
Rakystav používa súbory cookies na zlepšenie riadneho fungovania tejto webovej stránky.

Ako kontrolovať súbory cookies?
Súbory cookies môžete kontrolovať alebo zmazať podľa vášho uváženia. Podrobnosti si pozrite na stránke https://sk.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie . Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia, niektoré služby a funkcie nemusia fungovať.

Ako odmietnuť používanie súborov cookies?
Používanie súborov cookies je možné nastaviť pomocou vášho internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov súbory cookies automaticky prijíma už v úvodnom nastavení.

Analytické cookies
Táto stránka používa službu Google Analytics, ktorú poskytuje spoločnosť Google, Inc. (Ďalej len „Google“). Služba Google Analytics používa súbory cookies.
Služba Google Analytics je rozšírená o súvisiace reklamné funkcie poskytované spoločnosťou Google, a to:
– prehľady zobrazení v reklamnej sieti Google,
– remarketing (zobrazovanie reklám v obsahovej sieti)

Táto stránka používa službu Facebook Pixel, ktorú poskytuje spoločnosť Facebook, Inc. (Ďalej len „Facebook“). Služba Facebook Pixel používa súbory cookies.
Služba Facebook Pixel je rozšírená o súvisiace reklamné funkcie poskytované spoločnosťou Facebook, a to:
– prehľady zobrazení v reklamnej sieti Facebook a Instagram,
– remarketing (zobrazovanie reklám v obsahovej sieti)