Vysvetlené jednoducho

Odborné výrazy

Čo je hodnota U?

Vzhľadom na neustále sa sprísňujúce ustanovenia a nariadenia o šetrení energie hrá hodnota izolácie okna stále dôležitejšiu úlohu. Tým sa myslí hodnota U (koeficient prechodu tepla), ktorá udáva hodnotu straty tepla stavebných prvkov na m2.

Zjednodušene povedané:

Čím nižšia je hodnota U, tým lepšie tepelnoizolačné vlastnosti má okno.

Ug = hodnota okenného skla (g = glass (sklo))

Uf = hodnota okenného rámu (f = frame (rám)) – Podľa typu otvoru alebo počtu krídel existujú rôzne typy okien, napr. jedno alebo dvojkrídlové okná, posuvné okná atď.

Druhy otvorov hrajú úlohu pri rozhodovaní sa o optimálnom využití priestoru alebo aj pri zvažovaní možností vetrania.

Uw = hodnota celého okna (w = window (okno))

S oknami z našich partnerských podnikov sa nemusíte starať o dodržiavanie tepelnej ochrany budov. Tepelná izolácia okien Aluplast už teraz výrazne prekračuje budúce hodnoty v predpisoch a normách o šetrení energie.
Informujte sa už dnes u okenných firiem vo svojej blízkosti.

Odborné termíny týkajúce sa typov okien

Podľa typu otvoru alebo počtu krídel existujú rôzne typy okien, napr. jedno alebo dvojkrídlové okná, posuvné okná atď.
Druhy otvorov hrajú úlohu pri rozhodovaní sa o optimálnom využití priestoru alebo aj pri zvažovaní možností vetrania.

Fixné zasklenie

Sklápacie okno

Otočné/sklápacie okno

Okno otvárajúce sa von

Okno otvárajúce sa dovnútra

Zdvižnoposuvné dvere

Dvere PSK (paralelne sklopno-posuvné dvere)

Skladacie dvere