Rekonštrukcia vašich snov

Okná v oblasti renovácie

Energetická efektívnosť

Zvonku možno vyzerajú vaše staré okná ešte dobre, a predsa si vaša izolácia neželá nič iné, len aby ste doslova nevykúrili peniaze von oknom. Rastúce ceny energií robia svoje a faktúra za kúrenie každým rokom neustále rastie. Výmena vašich starých okien sa oplatí a už po niekoľkých rokoch sa vráti.

Ochrana proti vlámaniu

Sú vaše staré okná dostatočne zabezpečené? Vydržia pokus o vlámanie? Väčšina páchateľov dokázateľne prenikne cez okno. To je dostatočný dôvod na to, aby ste premýšľali o osadení okien odolných proti vlámaniu, a to ešte predtým, ako k nemu dôjde. Tie najlepšie bezpečnostné komponenty okenných profilov vám poskytnú systémy od spoločnosti Rakystav s technológiou Safetec Inside® a Bonding Inside®.

Vysvetlenie pojmov k téme renovácie/rekonštrukcie

Pasívny dom: rekonštrukcia starých budov na úrovni pasívneho domu je momentálne ešte relatívne zriedkavá, ale v strednom až dlhodobom horizonte sa podľa vôle spolkovej vlády stane štandardom. V oblasti okien ponúka spoločnosť Rakystav, ako prvý dodávateľ systémov, okenný prvok v malej stavebnej hĺbke 70 mm, ktorý je podľa ift certifikovaný pre pasívne domy.

Nariadenie o šetrení energiou: či už rekonštruujete alebo staviate novostavbu, je potrebné dodržiavať aktuálne nariadenia o šetrení energie v podobe Zákona o Energetickej hospodárnosti budov č. 555/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov a vykonávacej Vyhlášky 364/2012 Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky. Konkrétne požiadavky na stavby a stavebné konštrukcie, v tomto prípade okná, sú uvedené v norme Tepelná ochrana budov STN 730540-2, ktorá od 1.1.2021 sprísňuje požiadavku na minimálny súčiniteľ prechodu tepla okna na hodnotu Uw = 0,85 W/(m2K). Celková požiadavka na energetickú hospodárnosť nových budov bola spomínanou vyhláškou stanovená na triedu A0.

Všetky tieto sprísnenia majú zabezpečiť splnenie medzinárodných klimatických záväzkov Slovenskej republiky k ochrane klímy a životného prostredia znížením produkcie CO2.

Systémové odporúčania pre renováciu/rekonštrukciu

Energeto® Premium RAKYstav - Pre ešte vyššiu bezpečnosť

Energeto® Premium s technológiou Safetec vám ponúka vysokú bezpečnosť a vďaka úžasným izolačným hodnotám prináša značné šetrenie energie.

Okno Standard RAKYstav - Pre najlepšiu tepelnú izoláciu

Chcete ušetriť energiu? Potom je systém dorazového tesnenia okna Standard so stavebnou hĺbkou 70 mm pre vás to pravé.