Z lásky k životnému prostrediu

Okná pre pasívny dom

Energetická efektívnosť na najvyššej úrovni

Ochrana klímy nemá alternatívu! Kto si chce postaviť alebo prerobiť dom tak, aby bol energeticky efektívny, musí venovať veľkú pozornosť oknám. Keďže my v spoločnosti Rakystav chceme výrazne prispieť k vyššej udržateľnosti, naši technici začali už pred nejakou dobou zlepšovať tepelnú izoláciu našich okenných systémov pomocou rôznych technológií. A úspech nám dáva za pravdu: vďaka technológii Energeto® sa nám podarilo vyvinúť okenný systém bez ocele, okrem iného, aj použitím plastu zosilneného sklenými vláknami (Powerdur Inside®) na stabilizáciu, ktorý dosahuje špičkové hodnoty izolácie.

Energeto® Exclusive – úplne certifikovaný pre pasívne domy podľa Dr. Feista

 Systém Energeto® Exclusive získal, ako prvý okenný systém z PVC, certifikát pre pasívne domy podľa Dr. Feista. Certifikát pre pasívne domy podľa Dr. Feista majú nielen rôzne typy okien, ale aj bočné vchodové dvere, balkónové dvere po strop, prvky so stĺpikmi alebo závorami s (čiastočným) presklením okna alebo otvárateľnými oknami. Zohľadnili sme aj tie najbežnejšie situácie pri osádzaní okien: systém viazania tepla, ľahké drevené stavby a betónové debniace dosky. So svojou stavebnou  hĺbkou 85 mm je systém Energeto® najlepšou voľbou pre novostavby.

Energeto® Premium – certifikát pre pasívne domy podľa ift

So svojou malou stavebnou hĺbkou 70 mm je systém Energeto® Premium ideálnou voľbu pre rekonštrukcie podľa štandardu pasívneho domu. Ako prvý okenný systém s malou stavebnou hĺbkou získal štandard pre pasívne domy podľa ift.

Vysvetlenie pojmov k téme pasívne domy

Novostavba

Pasívne domy sú budovy, ktoré nemajú bežný systém vykurovania. Na kúrenie využívajú z časti energiu zo slnečného svetla, napríklad vďaka veľkým oknám na južnej strane. Na sever nie sú okná spravidla orientované vôbec, alebo sú len veľmi malé, pretože tu nie je možné získať (bezmála) žiadnu energiu zo slnka. Pri pasívnych domoch existujú rôzne informácie týkajúce sa realizácie okenných prvkov. KfW tu napríklad predpisuje okno s hodnotou Uw maximálne 0,8 W/m²K, kým Súkromný inštitút pre pasívne domy Dr. Feist stanovuje ďalšie požiadavky na jednotlivé komponenty, čo tieto prvky spravidla o niečo predraží. Ift (Registrované združenie inštitútu pre okennú techniku) vydalo takisto novú smernicu pre okná v pasívnych domov, ktorá bližšie popisuje priemernú hodnotu oboch vyššie uvedených požiadaviek. V prípade podnikov, ktoré vyrábajú okná, je potrebné bezpodmienečne dbať na to, ktoré varianty boli predpísané, pretože požiadavky verejnej súťaže musia byť splnené bez ohľadu na iné alternatívy.

Stará budova

Rekonštrukcia starých budov na úrovni pasívneho domu je momentálne ešte relatívne zriedkavá, ale v strednom až dlhodobom horizonte sa podľa vôle spolkovej vlády stane štandardom. V oblasti okien ponúka spoločnosť Rakystav, ako prvý dodávateľ systémov, okenný prvok v malej stavebnej hĺbke 70 mm, ktorý je podľa ift certifikovaný pre pasívne domy.

Certifikát pre pasívne domy podľa certifikátu Dr. Feista

Dr. Wolfgang Feist je najznámejší odborník na pasívne domy a je vedúcim Inštitútu pre pasívne domy v meste Darmstad. Inštitút pre pasívne domy PHI preberá certifikáciu stavebných prvkov, a to podľa prísnych kritérií. Koeficient tepelnej izolácie okna nesmie celkovo presahovať hodnotu Uw ≤ 0,80 W/m²K. Tú istú hodnotu Uf ≤ 0,80 W/m²K musí dosiahnuť aj samotný rám. Okrem toho sa posudzuje aj okno v osadenom stave a prípustná hodnota tu dosahuje Uw osadené ≤ 0,85 W/m²K.

Certifikát pre pasívne domy podľa ift

Inštitút pre techniku okien v meste Rosenheim prideľuje okrem technických osvedčení aj certifikáty pre pasívne domy. Aj v tomto prípade musí celé okno vykazovať koeficient tepelnej izolácie Uw ≤ 0,80 W/m²K, pre rám stačí hodnota Uf ≤ 0,95 W/m²K.

Systémové odporúčania pre novostavby

Energeto® Premium RAKYstav - Pre ešte vyššiu bezpečnosť

Energeto® Premium s technológiou Safetec vám ponúka vysokú bezpečnosť a vďaka úžasným izolačným hodnotám prináša značné šetrenie energie.

Energeto® Exclusive to najlepšíe od Rakystav

So stavebnou hĺbkou 85 mm je systém Energeto® Exclusive špeciálne koncipovaný pre segment novostavieb. V oknách Rakystav zaručujeme vynikajúcu energetickú účinnosť bez príplatku