Sídlo firmy a výroba

Obchodné meno: Rakystav s.r.o.
Kontaktné údaje: Hlavná ulica 387/87, 086 41, Raslavice

IČO: 36 615 323
IČ DPH: SK2022207352

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov Oddiel: Sro Vložka číslo: 17550/P

Obchodný riaditeľ: Marián Rákoš
Kontaktné údaje:  0905 845 939 /  obchod@rakystav.sk