Váš vysnívaný domov

Okná v novostavbe

Na čo treba dávať pozor? Aké sú ideálne okná?

Staviate dom. Mal by to byť dom vašich snov! Vtedy musíte urobiť veľa rozhodnutí, ktoré ovplyvnia kvalitu vášho bývania počas ďalších rokov a desaťročí. To platí najmä pre nákup okien, lebo okná rozhodujú do veľkej miery o pocite pohody u vás doma. Sú zodpovedné za bezpečnosť, vetranie, dizajn a najmä tepelnú izoláciu. Toto všetko ponúkajú okenné systémy od spoločnosti Rakystav. Informujte sa. Oplatí sa to!

Vysvetlenie pojmov k téme novostavby

Pasívny dom : pasívne domy sú budovy, ktoré nemajú bežný systém vykurovania. Pasívne domy využívajú na kúrenie z časti energiu zo slnečného svetla, napríklad vďaka veľkým oknám na južnej strane. Na sever nie sú okná spravidla orientované vôbec, alebo sú len veľmi malé, pretože tu nie je možné získať žiadnu energiu zo slnka. Pri pasívnych domoch existujú rôzne informácie týkajúce sa realizácie okenných prvkov. KfW napríklad predpisuje okno s hodnotou Uw maximálne 0,8 W/m²K, kým Súkromný inštitút pre pasívne domy Dr. Feista stanovuje ďalšie požiadavky na jednotlivé komponenty, čo tieto prvky spravidla o niečo predraží. Ift (Registrované združenie inštitútu pre okennú techniku) vydalo takisto novú smernicu pre okná v pasívnych domoch, ktorá bližšie popisuje priemernú hodnotu oboch vyššie uvedených požiadaviek. V prípade podnikov vyrábajúcich okná je potrebné bezpodmienečne dbať na to, ktoré varianty boli predpísané, pretože požiadavky verejnej súťaže musia byť splnené bez ohľadu na iné alternatívy.

Nulové domy : v porovnaní s pasívnymi domami dokážu nulové domy vykazovať ešte lepšiu energetickú bilanciu. To znamená, že pri bežnom používaní spotrebujete celkovo toľko energie, koľko sa vyrobí.

Energeticky aktívne domy : predovšetkým výrobcovia hotových domov ponúkajú domy ako energeticky aktívne, čo znamená, že pri normálnej spotrebe v týchto domoch vyrobíte viac energie, ako spotrebujete. Tieto domy sú izolované v súlade s predpismi pre pasívne domy, avšak sú vybavené dodatočnou technológiou (fotovoltaické zariadenia atď.).

Nariadenie o šetrení energiou: či už rekonštruujete alebo staviate novostavbu, je potrebné dodržiavať aktuálne nariadenia o šetrení energie v podobe Zákona o Energetickej hospodárnosti budov č. 555/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov a vykonávacej Vyhlášky 364/2012 Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky. Konkrétne požiadavky na stavby a stavebné konštrukcie, v tomto prípade okná, sú uvedené v norme Tepelná ochrana budov STN 730540-2, ktorá od 1.1.2021 sprísňuje požiadavku na minimálny súčiniteľ prechodu tepla okna na hodnotu Uw = 0,85 W/(m2K). Celková požiadavka na energetickú hospodárnosť nových budov bola spomínanou vyhláškou stanovená na triedu A0.

Všetky tieto sprísnenia majú zabezpečiť splnenie medzinárodných klimatických záväzkov Slovenskej republiky k ochrane klímy a životného prostredia znížením produkcie CO2.

Systémové odporúčania pre novostavby

Energeto® Exclusive to najlepšíe od Rakystav

So stavebnou hĺbkou 85 mm je systém Energeto® Exclusive špeciálne koncipovaný pre segment novostavieb. V oknách Rakystav zaručujeme vynikajúcu energetickú účinnosť bez príplatku

Energeto ® Elegance

70 mm stavebná hĺbka – pre prepracovaný dizajn

Energeto® Premium RAKYstav - Pre ešte vyššiu bezpečnosť

Energeto® Premium s technológiou Safetec vám ponúka vysokú bezpečnosť a vďaka úžasným izolačným hodnotám prináša značné šetrenie energie.