Nové okná plné očakávania

Nové okná plné očakávania

Podstatou nových okien je dokonalá tesnosť

Kľúčová vlastnosť, kvôli ktorej si ich obstarávame. Naša pozornosť sa najviac sústreďuje na tesnosť okenného krídla v ráme a na sklo. Zabúda sa však na tesnosť celého okna v stene domu. Tento fakt zostáva zanedbávaný, aj keď je všeobecne známe, že medzi oknom a ostením zostáva po inštalácii okna škára. Tá sa nachádza po celom obvode okna a je logicky vystavovaná poveternostným vplyvom. Pokiaľ nie je škára odstránená, dochádza k rôznym negatívnym vplyvom, ktoré sa časom prejavujú v interiéri. Škára okolo okenného rámu existuje, aj keď nie je na prvý pohľad zrejmá. Je ukrytá pod relatívne tenkou vrstvou omietky, pod ktorou sa nachádza tepelný izolant, známy ako montážna pena. Vrstva omietky však nedokáže zabrániť prieniku vody do škáry. Nezabráni tomu ani tepelnoizolačná výplň (štandardná montážna pena), ktorá je vďaka svojej štruktúre nasiakavá a nedokáže vyrovnávať rozpínavosť škáry. Okno v takomto prípade nie je celkom spojené s domom, do ktorého je vsadené.

 


Ako spojiť okno s domom?

Aby sa okno stalo homogénnou súčasťou domu, je nutné ho spojiť spôsobom, ktorý odstráni škáry medzi okenným rámom a ostením. Takéto spojenie musí mať trvalú životnosť a musí odolať ako výkyvom počasia, tak i rôznym mechanickým vplyvom. Moderné tesniace systémy illbruck i3® riešia prirodzené spojenie okna s domom dvoma spôsobmi:

• systémom rozpínavej hĺbkovo impregnovanej penovej pásky illmod Trio+® s veľmi kvalitnou samolepiacou vrstvou pre zaistenie prirodzeného spojenia

• systémom špeciálnych exteriérových a interiérových fólií TwinAktiv® s vnútornou tepelnou izoláciou a veľmi kvalitnou samolepiacou vrstvou zaisťujúcou trvalé spojenie okenného rámu s ostením.

 


illmod Trio+® je to najlepšie!

Je to doteraz neprekonaný spôsob spojenia okna s domom. Pomocou jedinej hĺbkovo impregnovanej penovej pásky dosiahneme vynikajúcu tesnosť a vodotesnosť zvonku aj zvnútra. illmod Trio+® je na rozdiel od štandardných montážnych pien permanentne pružným materiálom, podstatne tesnejším, trvale UVstabilným, neustále dýchateľný a výnimočný teplotechnický materiál. Tým efektívne zamedzuje vzniku škár, spôsobených neočakávanými mechanickými vplyvmi. illbruck i3® spojuje plastové a hliníkové okná s murovanými, panelovými a drevenými domami.

 

 


HI-TECH montáž s illmod Trio+®

Jeden produkt, jeden systém

Illmod Trio+ ® v sebe kombinuje všetky 3 úrovne tesnenia: exteriérová hydroizolácia, vnútorná tepelná izolácia a interiérová parozábrana.

• all-in-one systém
• tesnosť proti dažďu 1050 pa
• trvale UV stabilné
• stála pružnosť

Súčiniteľ prestupu tepla

• pre okenný rám hr. 60 mm, din 52612 l §0,75 W/m2K
• pre okenný rám hr. 70 mm, din 52612 l 0,64 W/m2K
• pre okenný rám hr. 80 mm, din 52612 l 0,56 W/m2K