Aliplast Monorail

Aliplast Monorail

Model so zníženým prahom predstavuje riešenie, ktoré vylepšuje dostupnosť budovy pre hendikepovaných. Možnosť nízkeho prahu eliminuje odskoky na kontakte dvere – podlaha a umožňuje lícovanie prahu s podlahou.


Moderná konštrukcia a použitie zdvižno-posuvných kovaní systému UG s nízkym prahom zaistí pohodlné používanie, zvýšenie úžitkových hodnôt a elegantný dizajn.


Maximálna hmotnosť krídla je 400 kg.


Možné kombinácie konštrukcie: 2-dielne a 4-dielne pri použití dvojkoľajnicových rámov.

Technické detaily Aliplast Monorail

Špecifikácia a technické údaje


Materiál: hliník / polyamid


Hĺbka rámu: od 176 mm


Hĺbka krídla: 67mm


Hrúbka zasklenia: 14 – 52 mm, fix 12 – 72 mm


Hmotnosť krídla: do 400 kg


Typy dverí: posuvné, zdvižno-posuvné


Tepelná izolácia UF*: Uf od 0,93 W/m2K


Priepustnosť vzduchu: trieda 4; norma EN 12207


Zaťaženie vetrom: C5 (2000Pa); norma EN 12210


Vodotesnosť: E750 (750 Pa); norma EN 12208

Súbory – Monorail

Monorail.pdf